Any rere any les dones i els homes del Priorat realitzen al camp les feines necessàries per tal que tots podem gaudir d’aquests exquisits vins de la nostra terra.
Com un cicle vital, any rere any es van repetint les mateixes accions en simbiosi amb la natura; adobar, llaurar, podar, ensofrar, esporgar, veremar...
És la preparació de l’obra d’art.
Artesania, persistència, amor a la feina i a la terra. Però també necessitat, patiment, angoixa i suor.
Són les dues cares d’una vida dedicada al mon del vi que ha fet possible en els darrers anys el reviscolar d’aquesta cultura , senyal d’identitat de tot un poble.


Calendari de treball

© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny