El procés previst per
desenvolupar aquest projecte
s’estructura en aquestes fases:- Formació de l’equip d’artistes que participaran en el procés creatiu.

- Vinculació de l’entorn del sector productiu que participarà en el procés.

- Investigació de les possibilitats expressives dels diferents vins (coloració, relació entre procés de criança i cromatisme, tècniques d’aplicació, textures...).

- Creació d’una pàgina web de difusió, on es promogui i fomenti la participació, es difongui el projecte i es promocioni els artistes participants i el sector productiu que hi hagi volgut col·laborar (aquesta pàgina web, que es mantindrà viva i actualitzada, reflectirà el desenvolupament i el creixement del projecte diacrònicament, afegint els documents, obres pictòriques i vídeos que es vagin generant durant tot el procés de recerca i creació).

- Sessions preparatòries de la fase de creació; recerca de material de suport, comunicació als participants dels resultats de la fase d’investigació expressiva.

- Organització de la fase de creació.

- Trobada/acció – Cap de setmana on es realitzarà la part central de la creació artística conjunta. Es farà en un lloc proper als processos productius del món del vi: celler, cooperativa...

- Elaboració posterior de les obres. Posada en comú. Es pretén que es facin 2 obres per artista, de mides aproximades 42x60cm (DIN A2), és a dir unes 18 obres.

- Procés preparatori de l’exposició de treballs. Escanejat, enquadernat, emmarcat.

- Elaboració de la documentació de la recerca amb conclusions i resultats del procés.

- Exposició dels treballs.

© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny