català | castellano | english

DESCRIPCIÓ ETAPA

DATA INICI

DATA FINAL

Formació de l'equip d'artistes que participaran en el procés creatiu

1-juny-2011

1 15-juny-2011

Vinculació de l'entorn del sector productiu que participarà en el procés.

15-juny-2011

30-juliol-2011

Investigació de les possibilitats expressives dels diferents vins i relació entre les diferents disciplines que intervindran en el projecte (literatura, arts plàstiques, música).

1-juny-2011

30-agost-2011

Inclusió del projecte en la pàgina web de difusió www.artivi.cat, on es promogui i fomenti la participació, es difongui el projecte i es promocioni els artistes participants i el sector productiu.

10-juliol-2011

30-desembre-2011

Sessions preparatòries de la fase de creació; recerca de material de suport, comunicació als participants dels resultats de la fase d'investigació expressiva, coordinació entre les diferents disciplines i artistes.

1-setembre-2011

30-setembre-2011

Organització de la fase de creació.

1-octubre-2011

20-octubre-2011

Presentació del projecte al Castell del Vi de Falset. Es convocarà a la premsa i altres mitjans de comunicació. Tast dels cellers participants.

22-octubre-2011

22-octubre-2011

Elaboració posterior de les obres. Posada en comú.

17-octubre-2011

15-novembre-2011

Procés preparatori de la publicació. Escanejat, maquetació, edició, etc.

15-novembre-2011

15-novembre-2011

Elaboració de la documentació de la recerca amb conclusions i resultats del procés.

1-desembre-2011

15-desembre-2011

Presentació projecte a Barcelona (Arts Santa Mónica). Es convocarà a la premsa , TV i altres mitjans de comunicació. Es farà un tast dels vins promocionats al projecte.

22-març-2012

22-març-2012

Exposició dels treballs a la Fira del Vi de Falset (Castell del Vi). Edició del llibre (si s'escau)

1-maig-2012

1-maig-2012

© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny