català | castellano | english

El projecte pretén, mitjançant diverses disciplines artístiques, fer una aproximació entre el món de l'art i el sector productiu.
Un dels objectius primers és la promoció del vi de la comarca del Priorat tot posant-la en relació amb la producció artística per ressaltar l'alt contingut de creativitat que tenen totes dues activitats.

S'ha escollit la comarca del Priorat com a marc de referència, on els professionals que s'hi dediquen fan de l'elaboració del vi un acte de creació. El projecte reunirà diferents artistes de la comarca i de fora per tal d'investigar conjuntament les possibilitats expressives de diferents disciplines artístiques amb vi.

Tot aquest procés es farà involucrant diferents entitats i empreses del sector productiu del vi (cellers, D O, productors...).
El resultat pretén ser una mostra multisensorial (literatura, arts visuals, música) d'aquestes possibilitats d'expressió amb vi que poden ser susceptibles d'exposició i de publicació. Tot aquest procés de recerca, investigació i creació es vol canalitzar a través de les xarxes socials que permetran l'intercanvi d'informació dels autors implicats, la participació de les persones interessades i la difusió del projecte a nivell global; és a dir, s'inclourà el projecte en la pàgina web específica www.artivi.cat que incorporarà eines web 2.0 per tal de promoure la comunicació i la participació en el projecte.


ACCIONS

 • Realització de 20 relats curts que continguin trets característics del món del vi al Priorat (gent, cultura, paisatge, costums,sentiments, sensacions...). Participaran dos escriptors relacionats amb la comarca del Priorat.
 • Cada relat es complementarà amb una pintura realitzada amb vi d'algun celler del Priorat ( de les DO Montsant i DOQ Priorat).
 • També es farà una composició musical que completarà el cicle sensorial de la proposta.

ALTRES OBJECTIUS

Realització d'una aproximació artística multisensorial on s'intenta "explicar" poèticament un "moment de vi" a través de diverses disciplines i utilitzant diversos canals sensorials: literatura, arts visuals i música ens arriben a través dels sentits de la vista i la oïda; el procés culmina amb el tast dels vins utilitzats en la proposta gràfica on el gust i l'olfacte tanquen el cicle sensorial da cada relat.

AUTORS

Els autors que participaran en el projecte són:

        AGUSTÍ MASIP (poeta)
        GABRIEL PENA BALLESTER (escriptor)
        JOSEP BARJUAN (artista plàstic)
        GERARD MARSAL (músic)


METODOLOGIA

La metodologia aplicada serà la següent:

 • Formació de l'equip d'artistes que participaran en el procés creatiu.
 • Vinculació de l'entorn del sector productiu que participarà en el procés.
 • Investigació de les possibilitats expressives dels diferents vins i relació entre les diferents disciplines que intervindran en el projecte (literatura, arts plàstiques, música).
 • Inclusió del projecte en la pàgina web de difusió www.artivi.cat , on es promogui i fomenti la participació, es difongui el projecte i es promocioni els artistes participants i el sector productiu que hi hagi volgut col·laborar (aquesta pàgina web, que es mantindrà viva i actualitzada, reflectirà el desenvolupament i el creixement del projecte diacrònicament, afegint els documents,relats, obres pictòriques i vídeos i músiques que es vagin generant durant tot el procés de recerca i creació).
 • Sessions preparatòries de la fase de creació; recerca de material de suport, comunicació als participants dels resultats de la fase d'investigació expressiva, coordinació entre les diferents disciplines i artistes. Relació amb l'entorn, paisatge, cultura, gent.
 • Organització de la fase de creació.
 • Trobada/acció – Cap de setmana on es realitzarà la part central de la creació artística conjunta i es donarà a conèixer el projecte als mitjans de comunicació. Es farà en un lloc proper als processos productius del món del vi: celler, cooperativa ...
 • Elaboració posterior de les obres. Posada en comú.
 • Procés preparatori de la publicació. Escanejat, maquetació, edició, etc.
 • Elaboració de la documentació de la recerca amb conclusions i resultats del procés.
 • Presentació projecte i exposició fira del Vi de Falset als mitjans de comunicació.
 • Exposició dels treballs. Edició del llibre.

© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny