TERRA I VI

Aquesta publicació conté 20 estampes digitals de Josep Barjuan, 10 poemes de Jordi Carrió i un pòrtic de Jordi Coca.
El concepte i disseny de la publicació són creació de Josep Barjuan.
L’edició de les estampes s’ha portat a terme al taller de Tinta Invisible. Les 20 estampes digitals –giclée- amb tintes pigmentades ultrachrome damunt paper Somerset enhanced Velvet de 255g, de dimensions 26 x 26 cm, s’han creat a partir dels dibuixos originals de Josep Barjuan realitzats amb llapis i vi de les DOQ Priorat i DO Montsant.
En acabar l’estampació, els arxius digitals han estat inutilitzats.
Els 10 poemes i el pòrtic es presenten serigrafiats sobre el mateix paper.
L’edició ha estat a cura de Tinta Invisible.
Se n’ha fet el tiratge següent: 20 exemplars únics, numerats de l’1 al 20 i signats pels seus autors sota aquesta justificació i a la part posterior de cada làmina.
19 dels 20 exemplars es presenten a l’interior d’una caixa de fusta de pollancre en cru, realitzada per Pack Plek, de mides interiors 263x267x20mm, amb tapa serigrafiada a una tinta i nansa de corda de cotó.
L’exemplar 1/20 es destina a la seva exposició.

©Josep Barjuan- dibuixos-
©Jordi Carrió -poemes-
©Jordi Coca -pòrtic-
©2009 aquest projecte està protegit per les lleis internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Està prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació, la recopilació en suport informàtic, la transmissió en qualsevol forma o mida, electrònica, mecànica, per fotocòpia, registre o per altres mitjans, sense el permís previ i per escrit dels titulars del Copyright.

PREU : 1.000 EUROS (IVA inclòs)
COMANDES: jbarjuan@ambtu.bcn.es


© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny