Descripció etapa Data inici Data final
- Formació de l’equip d’artistes que participaran en el procés creatiu. 1 juliol 2010 10 juliol 2010
- Vinculació de l’entorn del sector productiu que participarà en el procés. 10 juliol 2010 20 juliol 2010
- Creació d’una pàgina web de difusió, on es promogui i fomenti la participació, es difongui el projecte i es promocioni els artistes participants i el sector productiu que hi hagi volgut col·laborar. 10 juliol 2010 30 desembre2010
- Sessions preparatòries de la fase de creació; recerca de material de suport, comunicació als participants dels resultats de la fase d’investigació expressiva. 1 setembre 2010 30 setembre 2010
- Organització de la fase de creació. 1 octubre 2010 15 octubre 2010
- Trobada/acció –Cap de setmana on es realitzarà la part central de la creació artística conjunta. 16 octubre 2010 17 octubre 2010
- Elaboració posterior de les obres. Posada en comú. Es pretén que es facin 2 obres per artista, de mides aproximades 42x60cm (DIN A2), és a dir entre 16 i 20 obres. 18 octubre 2010 15 novembre 2010
- Procés preparatori de l’exposició de treballs. Escanejat, enquadernat, emmarcat. desembre 2010 febrer 2011
- Elaboració de la documentació de la recerca amb conclusions i resultats del procés. febrer 2011 març 2011
- Preparació exposició i presentació projecte als mitjans de comunicació abril 2011 abril 2011
- Exposició dels treballs. maig 2011 maig 2011


© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny